Vilkår og kjøpsbetingelser | Feminin Fysikk

Vilkår og kjøpsbetingelser


1. Generelt

Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved opprettelse av konto) gjelder for salg av tjenester på Feminin-Fysikk.no til forbrukere.

Selger er: Feminin Fysikk A/S
Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Feminin-Fysikk.no: Vår plattform er knyttet helt rundt vårt domene feminin-fysikk.no
For å utføre kjøp på Feminin-Fysikk.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.
Er du under 18 år kan du få en foresatt til å gjøre handelen for deg.
Feminin-Fysikk.no vil ta betalt for varer uten mva.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på https://lovdata.no/

Dersom du kontakter Feminin-Fysikk.no via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss, kontakter du Feminin-Fysikk.no via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

2. Bestillings og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke kjøp av digitale ytelser over nettet (programvare, filmer, musikk og andre filer som lastes ned av forbrukeren). Har du i tillegg fått rabatt eller tilbud på dette gjelder heller ikke ordinær kjøpslov og angrerett. Se nærmere avtalens pkt. 6.

Feminin-Fysikk.no er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen.
Feminin-Fysikk.no vil sende en ordrebekreftelse når bestillingen er foretatt. Dine kvitteringer fra Selger vil bli levert til deg ved at de blir lastet opp på «Min Side/Ordreoversikt», på den antatte leveringsdatoen, uavhengig av hvilken betalingsmåte som er valgt.

3. Priser

Alle priser er fritatt for merverdiavgift.
Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Vi tar forbehold om prisendringer.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

4. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med faktura eller ved kjøpsfinansiering.
Ved valg av faktura eller kjøpsfinansiering som betalingsmåte vil det inngås egne avtaler for finansieringen, og du vil motta informasjon og avtaledokumenter fra den aktuelle leverandøren av finansieringen ved checkout. Dersom du velger faktura eller kjøpsfinansiering fra DIBS AS (org. nr. 989 50 5750), og dette blir innvilget, vil DIBS AS i slike tilfeller gjøre opp kjøpesummen overfor Selger på dine vegne, og du skal gjøre opp overfor DIBS AS i henhold til vilkårene for valgt finansieringsløsning.
Feminin-Fysikk.no er finansagent for DIBS AS. Det vil si at vi formidler DIBS AS sine finansieringsprodukter via vår handelsplattform.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av checkout. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.

5. Levering/Opprettelse av medlemskapet

Medlemskapet på Feminin-Fysikk.no blir opprettet umiddelbart etter fullført kjøp.
Kjøper står fritt til å ta i bruk valgt medlemskap når kjøper selv velger dette.
Det er ingen tidsbegrensing på medlemskapet.
Medlemskapet hos Feminin-Fysikk.no er evigvarende og sies opp kun ved eget ønske.

6. Angrerett

Du samtykker til at medlemskapet er påbegynt ved mottakelse av konto informasjonen og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettlovens § 22 bokstav n.
Her kan du lese hva Forbrukerrådet skriver om angrerett på blant annet nedlastbare produkter: http://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Veileder-til-angrerettloven.pdf.
I tråd med angrerettloven § 22 tilbyr ikke Feminin-Fysikk.no angrerett ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller logg inn/-informasjon er gjort tilgjengelig.
Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke kjøp av digitale ytelser over nettet (programvare, filmer, musikk og andre filer som lastes ned av forbrukeren).
Har du i tillegg fått rabatt eller tilbud på dette gjelder heller ikke ordinær kjøpslov og angrerett.

7. Reklamasjon

Hvis det foreligger en feil eller tekniske problemer med ditt medlemskap må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om dette.
Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
Kjøper må kontakte support på teknisk@feminin-fysikk.no for å finne en snarlig løsning. Teknisk svarer alle henvendelser i løpet av 48 timer. Helg/helligdager kan henvendelser ha svar tid til påfølgende arbeidssdag, men seneste innen 72 timer.
All dialog/reklamasjon med må skje skriftelig.
Feminin-Fysikk.no kan ikke holdes ansvarlig for evt skader du måtte påføre deg under trening. Ikke noe av treningen i dette programmet er skadelig eller farlig å utføre.
Feminin-Fysikk.no kan ikke holdes ansvarlig hvis du skulle bli syk. Planene på mat som medfølger våre programmer består kun av sunne og rene matprodukter i tilstrekkelige mengder, og er ikke skadelig å følge hvis det følges som forklart.
Dersom du ber oss om å slette din kundekonto, vil alle spor og personopplysninger bli slettet deriblant evnt. målinger, bilder, innlegg i vårt forum bli slettet.

8. Personopplysninger

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger og godtar at vi personaliserer innholdet på web-siden basert på dine bevegelser og historikk, samt at dataene brukes til å legge deg inn i en interesse gruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne web sider.
Dette gjør vi ved hjelp av eksterne og interne informasjonskapsler og systemer, blant annet ved å analysere info om hvordan du benytter nettstedet.
Du kan lese mer om Personvern og Cookies her.

9. Konfliktløsning

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

10. Copyright

Konseptet, innholdet, og materialet i ”Feminin Fysikk” er opphavsbeskyttet av Feminin Fysikk AS.
Medlemskapet hos Feminin-Fysikk.no er personlig og deling, videresende, eller publisere noe av det av vårt materiell er ulovlig iht copyrightloven.
Enhver mistanke om dette vil medlemskap bli stengt/avsluttet/opphevet, og/eller politianmeldt, strafferettslig forfulgt og erstatningspliktig.
Feminin Fysikk AS eier rettighetene til alt inne på nettsiden, og har dermed muligheten til å bruke noen av resultatene til brukerne for å markedsføre konseptet. Dette vil evt bli gjort på en anonym måte, der det ikke vil være mulig for noen å kjenne igjen hvem disse resultatene er av, verken av bilder, navn eller resultater.

11. Feminin-Fysikk`s ansvar

Feminin-Fysikk.no vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler.
Feminin-Fysikk.no er imidlertid avhengig av flere systemer for å fungere optimalt.
Feminin-Fysikk.no eller visse funksjoner, kan fra tid til annen også være utilgjengelig for eksempel på grunn av vedlikehold.
Feminin-Fysikk.no er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk eller at Feminin-Fysikk.no ikke kan benyttes som forutsatt.
Feminin-Fysikk.no kan endre funksjonalitet i Feminin-Fysikk.no eller velge å slutte å tilby den.

12. Kjøpers ansvar

Kjøper er ansvarlig for å følge våre programmer korrekt. På Feminin-Fysikk.no medlemssider finner kjøper all informasjon kjøper trenger for å gjennomføre sitt program.
Kjøper er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger.

13. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Warning: Undefined variable $FacebookTracking_ExternalID in /home/4/f/feminin-fysikk/www/terms.php on line 288

Warning: Undefined variable $FacebookTracking_ExternalID in /home/4/f/feminin-fysikk/www/terms.php on line 318